Kancelaria Podatkowa Paragraf, Tel: 512-361-161 / 22 757-98-97Email: paragrafbiuro@interia.euAdres​​​​​Ul.Zielona 19, 05-552 Magdalenka

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu. Polityka prywatności.

Polityka prywatności 

 

Informacje wstępne

Szanując prawo do prywatności osób, które powierzyły Kancelarii Podatkowej Paragraf Sp. z o.o.  swoje dane osobowe, w tym naszych kontrahentów i ich pracowników, pragniemy zadeklarować, iż pozyskane dane przetwarzamy zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa oraz w warunkach zapewniających ich bezpieczeństwo. Chcąc zapewnić transparentność realizowanych przez siebie procesów przetwarzania przedstawiamy obowiązujące w Kancelarii Podatkowej Paragraf Sp. z o.o. zasady ochrony danych osobowych, ustanowione na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest Kancelaria Podatkowa Paragraf Sp. z o.o. siedzibą przy ul. Zielonej 19, 05-552 Magdalenka. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z nami również mailowo pod adresem: paragrafbiuro@interia.eu  

 

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Kancelaria Podatkowa Paragraf Sp. z o.o. to firma oferująca kompleksowe rozwiązania w zakresie obsługi księgowej i rozliczania płac na potrzeby zarówno dużych, średnich jak i małych przedsiębiorców. Realizując swoje funkcje biznesowe przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

Jeżeli terminy właściwe dla dochodzenia ewentualnych roszczeń są krótsze, niż okresy przechowywania dokumentów rozliczeniowych dla celów podatkowych, dokumenty te będziemy przechowywać przez czas niezbędny dla celów podatkowo-rozliczeniowych, a więc przez 5 lat od czasu zakończenia roku w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy. 

Odbiorcy danych

W związku z prowadzoną działalnością Kancelaria Podatkowa Paragraf Sp. z o.o. będzie ujawniać Państwa dane osobowe następującym podmiotom:

- osobom prowadzącym działalność gospodarczą, w tym współpracującym z Kancelarią Podatkowa Paragraf Sp. z o.o. , adwokatom i radcom prawnym w zakresie usług konsultingowych .

− organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa .

−  podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspierającym naszą działalność, podmiotom audytującym naszą działalność, podmiotowi świadczącemu usługi księgowe, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Kancelarią Podatkowa Paragraf Sp. z o.o. i wyłącznie zgodnie z jego postanowieniami.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Kancelarią Podatkową Paragraf Sp. z o.o. przysługuje prawo do:

− dostępu do swoich danych osobowych,

− sprostowania swoich danych osobowych,

− usunięcia swoich danych osobowych,

− ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

− wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

− przenoszenia swoich danych osobowych.

Czy musisz podawać Kancelarii Podatkowej Paragraf Sp. z o.o. swoje dane osobowe?

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez Kancelarię Podatkową Paragraf Sp. z o.o. z wymogów prawa. Oznacza to, że chcąc skorzystać z usług oferowanych przez Kancelarię Podatkową Paragraf Sp. z o.o. lub zostać jego pracownikiem/współpracownikiem musisz podać swoje dane osobowe.

W pozostałym zakresie (w szczególności w celu przetwarzania przez Kancelarię Podatkową Paragraf Sp. z o.o. danych w celach marketingowych) podanie danych jest dobrowolne. 

Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane będą przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z uwagi na wykorzystywane rozwiązania teleinformatyczne dostarczane przez Microsoft.

 

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów, kontrahentów oraz ich pracowników/współpracowników.