Kancelaria Podatkowa Paragraf, Tel: 512-361-161 / 22 757-98-97Email: paragrafbiuro@interia.euAdres​​​​​Ul.Zielona 19, 05-552 Magdalenka

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu. Polityka prywatności.

Oferta

Pełna i uproszczona księgowość

Zapewniamy pełną obsługę księgową w zakresie księgowości rachunkowej i finansowej. Zajmujemy się rozliczaniem firm o różnych formach działalności, w tym także firmy rozliczające się przy pomocy tzw. uproszczonych metod księgowości tj. Książka Przychodów i Rozchodów, Ryczałt, Karta Podatkowa.

W ramach usług zapewniamy: • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • Prowadzenie rozliczeń na zasadach Książki Przychodów i Rozchodów
 • Prowadzenie rozliczeń Ewidencji Ryczałtowych
 • Prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT
 • Sporządzanie i składanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych
 • Kontakty z urzędami podatkowymi i pomoc w trakcie kontroli podatkowych
 • Przygotowywanie sprawozdań statystycznych GUS
 • Przygotowywanie sprawozdań dla Narodowego Banku Polskiego
 • Rachunki przepływów pieniężnych
 • Analizy centrów kosztowych
 • Przygotowywanie projektów Zakładowych Planów Kont
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, dóbr niematerialnych i materialnych
 • Doradztwo w zakresie Polityki Rachunkowości

 

Kadry i PłaceWiemy jak ważne zarówno dla pracodawcy jak i pracownika jest profesjonalnie prowadzony, doświadczony dział kadr i płac. Do naszych obowiązków należy nie tylko naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie deklaracji do ZUS, pomożemy Państwu również we wszelkich obowiązkach związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej.

W ramach usługi zapewniamy:

 • Sporządzanie miesięcznych list wynagrodzeń pracowników
 • Przesyłanie deklaracji do ZUS elektronicznie
 • Sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem
 • Prowadzenie akt osobowych
 • Przygotowywanie rocznych rozliczeń podatkowych
 • Obsługa umów zleceń, o dzieło i umów akordowych
 • Rejestrację przedsiębiorstwa i jego pracowników w Urzędzie Skarbowym i ZUS
 • Przygotowanie instrukcji płacowych dotyczących wynagrodzeń netto, ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego
 • Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych  przedsiębiorstwa i pracowników
 • Sporządzanie sprawozdań do celów księgowych i zarządczych.
 • Pomoc w trakcie audytów
 • Kierowanie pracowników na badania lekarskie wymagane przepisami prawa pracy
 • Sporządzanie raportów statystycznych wymaganych przepisami prawa pracy
 • Reprezentowanie przedsiębiorstwa, w tym pomoc podczas kontroli z Inspekcji Pracy, ZUS czy Urzędu SkarbowegoDoradztwo oraz zakładanie nowych spółek

Naszym Klientom zapewniamy fachowe i profesjonalne doradztwo prawne w zakresie prawa podatkowego, bilansowego, prawa pracy praz Ordynacji Podatkowej. Wiemy jak trudna może wydawać się wizja załatwiania licznych formalności związanych z założeniem spółki. Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom oferujemy kompleksowe doradztwo w kwestiach prawnych i organizacyjnych, zajmujemy się również przygotowaniem niezbędnej dokumentacji i przekazaniem jej odpowiednim instytucjom.

W ramach usługi zapewniamy:

 • Zakładanie różnych rodzajów spółek funkcjonujących na rynku
 • Sporządzenie dokumentacji i zgłoszenie wniosków we właściwych urzędach
 • Opracowanie umowy spółki zgodnie z przepisami prawa krajowego
 • Zapewnienie pełnomocnika reprezentującego udziałowców/akcjonariuszy przed miejscowymi urzędami na mocy udzielonego pełnomocnictwa.
 • Zorganizowanie obsługi notarialnej, prawnej i tłumaczeniowej, potrzebnej do przeprowadzenia transakcji.